internet bankacılığı müşteri eğitimi
Genel 11 0

İnternet Bankacılığında Müşteri Eğitimi

Bankacılık sistemi bir ülkenin ekonomisinin en önemli temel taşlarındandır Küresel  bankacılık sektörü, sunduğu ürün hizmet ve yerine getirdiği fonksiyonlar itibariyle  her  geçen gün  karmaşıklaşmaktadır. Yaratılan yeni ürünler,  bilgi işlem teknolojisindeki  gelişmeler  sonucu  ortaya  çıkan  yeni  işlem  prosedürleri,  dağıtım kanalları ve ulaşılan yeni finansal piyasalar, bankalara hem yeni fırsatlar sunmakta hem  de  yeni  riskler  ortaya  çıkarmaktadır.  Bu  fırsatların   başında  ise  internet teknolojisi ve bu teknolojiye uyum sağlayabilme kabiliyeti gelmektedir.

Finans kuruluşları, geleceğin rekabetçi ortamının alabileceği muhtemel şekiller ve  bu  yapıya  uygun  rekabet  ve  ürün/hizmet  stratejileri  geliştirmektedirler.  Tüm stratejilerin  merkezinde  ise  bilişim  teknolojilerindeki  hızlı  gelişmeler  ve  bunların karlılık sağlayacak şekilde yönetilmesi yer almaktadır. Dolayısıyla rekabet avantajı bu uyum  sürecini  içselleştirilmesindeki  hız  tarafından  belirlenmektedir.  Yani  internet tabanlı dağıtım kanallarının kullanıcı dostu ve en yüksek güvenlik  önlemlerinin en uygun   fiyattan   sunulduğu   arayış   yeni   bankacılığın   rotası   olmuştur.   Özellikle yoğunlukla perakende bankacılık alanında faaliyet gösteren Türk bankacılık sektörü açısından bu konu daha kritik bir önem arz etmektedir.

Finans   kuruluşları,   pazarda   varlıklarını   sürdürebilmek   ve   büyük   ölçüde teknolojinin  şekillendirdiği dinamik rekabet ortamına ayak uydurabilmek için, internet bankacılığı kanalında finans  pazarlama faaliyetlerine daha fazla önem vermeli   ve bu konuda dünyadaki gelişmeleri  izleyerek  kendi  uygulamalarını sürekli yeni şartlara uyumlu hale getirmelidirler.

Bu araştırmada ile internet kullanıcılarının internet bankacılığı ile ilgili bilgi düzeylerinin tespit edilerek   bu alanda eğitim gerekleri öneminin ortaya konulması amaçlanmıştır.      Araştırmada  veri  toplama  tekniği  olarak  internet  bankacılığına yönelik   olarak   hazırlanan  anket   kullanılmıştır.   Araştırma   dört   bölüm  olarak planlanmıştır.  İlk  iki  bölümde  teknoloji  ve  küresel  ekonomi  ile  bu  alanlardaki değişim  incelenmiş  olup,  konuyla  ilgili  yapılan  araştırma  ve  yayınların  literatür taraması yapılmıştır.

Üçüncü  bölümde  ise,  internet,  internet  bankacılığı  ve  elektronik  ticaret kavramlarına  açıklık  getirilerek  konunun  detayları  hakkında  bilgiler  sunulmaya çalışılmıştır.  Ayrıca,  bu   bölümde  Türk  finans  sistemi  ve  Türkiye’de  internet bankacılığı uygulamaları hakkında bilgilere yer verilmiştir.

Konu ile ilgili alan araştırmasının yer aldığı dördüncü bölümde ise, araştırma kapsamında yer alan ve internet bankacılığı kullanıcılarına uygulanan anket ile ilgili analizlere ve bulgulara yer verilmiştir.

Araştırma  sonucunda  “Güvenlik”  sorununun  internet  bankacılığı  önünde önemli  bir  engel  oluşturduğu  gözlemlenmiştir.  “İnternet  bankacılığı  müşterileri, internet  bankacılığını  kullanmayı,         genellikle  kendi kendine  öğrenmekte”  olduğu tespit    edilmiştir.  “Müşterilerin      genellikle     mesai    saatleri     içerisinde  internet bankacılığını  kullandığı”  ve  “Müşterilerin  internet  bankacılığı  ile  ilgili  eğitim almadıkları”  bununla  birlikte   “Müşterilerin  internet  bankacılığı  ile  ilgili  eğitim almaya istekli oldukları”’na ilişkin hipotezlerimiz de test edilmiş ve kabul edilmiştir.

 

{admin}

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir