Teknoloji Haberleri 2 0

Türkiye Malumat ve Muhabere Teknolojileri 150 Milyar Lirayı Aştı!

Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD), 2019 yılı “Bilgi ve Muhabere Teknoloji Dalı Pazar Verileri”ni dijital ortamda düzenlenen bir içtimada açıkladı. Açılış konuşmasını TÜBİSAD Yöneticisi Kübra Erman Karaca‘nın yaptığı içtimada, TÜBİSAD Haber Merkezi Encümeni Lideri Levent Kızıltan ve Deloitte Türkiye Ortağı Hakan Göl, rapor hakkında açıklamalarda bulundu. Aktiflikte “Bilgi ve Muhabere Teknolojileri Kesimi 2020 Değerlendirmesi” başlıklı bir panel de düzenlendi. TÜBİSAD Haber Merkezi Komitesi Yöneticisi Levent Kızıltan‘ın moderatörlüğünü üstlendiği panelde, CONTEXT Türkiye Memleket Yöneticisi Erol Kuseyri ile TÜBİSAD Idare Şurası Üyeleri Atilla Kayalıoğlu, Mehmet Ali Akarca, Burak Aydın ve Aslı Derbent, bölümün 2019 performansı ve geleceği hakkında görüşlerini paylaştılar.

Bilişim kesimine destek yeni olağana adapte olmak için gerekli

TÜBİSAD Idare Konseyi Yöneticisi Kübra Erman Karaca, şu tabirleri kullandı: “Ekonomimizin büyüme suratında bir vadedir gözlemlenen yavaşlamaya ve konjonktürel açıdan belirsizliklerin hükümran olduğu bir periyoda karşın, Türkiye’de malumat ve muhabere teknolojileri kesimi Türk Lirası bazında 2019 yılında da büyümesini sürdürdü. Bununla birlikte, COVID-19 salgınının bir sonucu olarak, 2019 yılı donelerini de hem yerkürenin hem de kesimin karşı zıdda olduğu ‘yeniden başlangıç’ koşullarına nazaran değerlendirmenin daha sağlıklı olacağı niyetindeyim. Global iktisatta daralma beklentileri ve malumat ve muhabere teknoloji bölümünün ‘yeni normal’ periyoduna yapacağı potansiyel ekler ışığında, kolumuza yönelik yatırımların süratli ve verimli bir formda artmasının, memleket ekonomimizin sürdürülebilir büyümesi ve kalkınmasına her zamankinden daha yüksek bir ek sunacağını öngörebiliyoruz. Kolumuzun Türk Lirasında göstermiş olduğu büyüme performansını ne yazık ki dolar bazında göremiyoruz. 2017 yılından bu yana devam eden bir daralma trendi, içinde bulunduğumuz devirde mahsusen üzerinde durmamız gereken bir bahistir. Türk Lirası bazında kesimimizin göstermiş olduğu büyüme performansına karşın yüzde 11,8 olarak gerçekleşen yıllık pahalılık nispetini ve bölümümüzün mevcut potansiyelini göz önünde bulundurduğumuzda çok daha yüksek büyüme orantılarına ulaşmamız gerektiğini de söz etmeliyiz. Haber ve muhabere teknolojileri dalının ekonomik büyümenin lokomotifi olduğu gerçeği, rakamlar göz önünde bulundurulduğunda bir sefer daha ortaya çıkıyor. Bu lokomotifi akılcı yatırımlarla ve girişimciliğin önünü açan siyasetlerle desteklediğimizde memleketimizin büyüme suratına ve global yarışma gücüne sağlanacak eğin da artacağı aşikârdır. Elbette COVID-19 salgını bu durumu daha net bir biçimde ortaya koydu. Günümüzün getirdiği harika çalışma koşulları açısından baktığımızda telekomünikasyon kolu uzaktan bağlanma ve kişisel kısma olan hakimiyeti ile gelişme potansiyeline sahipken, malumat teknolojileri bölümü ise yatırımların azalması ve hizmet gereksiniminin da yavaşlaması nedeni ile süreçten olumsuz etkilenebilir. Olumsuz tesirlerin yaşanmaması ismine tüm kesimlerde yükselen dijital dönüşüm farkındalığının yaygınlaştırılması gerekiyor. Başkaca, yazılım ve bilişim kolunun de devletimizin olumsuz etkilenen gayri dallara uygulayacağı tüm desteklerden yararlandırılması yaşamsal değer taşıyor.”

Dolar bazındaki küçülme memleketimizin teknolojiye daha az yatırım yaptığına işaret ediyor
TÜBİSAD Malumat Merkezi Komitesi Lideri Levent Kızıltan raporun bulgularıyla ilgili şu görüşleri paylaştı: “Teknokentlerimizin kaydettiği büyüme hayli sevindirici. Gerek şirket sayısı gerekse çalışan sayıları açısından dalımızın yüksek potansiyelini sergiliyorlar. Finans kesimi yazılımlarının en çokça ilgi çeken bileşenler olduğunu görüyoruz. Burada banka teknoloji ünitelerinin şirketleşerek Ar-Ge Merkezi değerlendirmeleri içinde konum almaları farkı yaratan öge oluyor. Teknoloji donanımı üretimimiz ve teknoloji altyapı yazılımları (veri tabanları-işletim sistemleri-analitik araçlar, orta katman yazılımları vb.) üretim becerimiz halihazırda hudutlu olduğu için kelam konusu eserler lokal üretim üzere görünen yazılım ve hizmetlerin büyük bir kısmının içinde yan almaya devam ediyorlar. Bu nedenle de pazarın Amerikan Doları bazında küçülmesi aslında devletimizin teknolojide geçmişe kıyasla 2018’den bu yana daha az yatırım yaptığına işaret ediyor.”

Deloitte Türkiye Ortağı Hakan Göl şunları ekledi: “5 trilyon dolara yaklaşan Global Malumat ve Muhabere Pazarı’nda memleketimiz için büyük fırsatlar olduğunu düşünüyoruz. Bilhassa istihdam ve katma pahanın yüksek olduğu yazılım ve hizmet meydanlarında insan kaynağımızı rekabetçi hale getirip, mahsusen Amerika üzere büyük pazarlarda varlık gösterebiliriz. Milletlerarası pazarlara yönelirken unutulmaması gereken bir bahis da sürdürülebilir bir ihracat başarısı için dinamik bir iç pazar olması gerektiğidir.”
 
2019 Haber ve Muhabere Kesimi Pazar Büyüklüğü
TÜBİSAD raporuna nazaran, Türkiye bilişim dalının 2019 yılı büyüklükleri şu halde sıralandı:
 
Malumat ve Muhabere Teknolojileri yekun bölüm büyüklüğü Türk Lirası bazında yüzde 14’lük büyüme ile 2019 yılında 152,7 milyar TL’lik hacme ulaştı. ABD doları bazında değerlendirildiğinde ise kesim büyüklüğü bir evvelki yıla kıyasla yüzde 3 orantısında daralarak 26,8 milyar dolar olarak gerçekleşti.
 
Yekun kol büyüklüğünü oluşturan iki ana ögeden birisi olan malumat teknolojileri Türk Lirası bazında yüzde 22’lik büyüme ile 2019 yılında 56,1 milyar TL’ye, Muhabere Teknolojileri ise yüzde 11’lik büyüme ile 96,6 milyar TL’ye ulaştı.

Malumat Teknolojileri :
2019 yılında 56,1 milyar TL’lik büyüklüğe ulaşan Malumat Teknolojileri kesiminin alt kategorilerindeki büyüklükler şöyle oldu:
 
Malumat Teknolojileri Donanım: 20,4 milyar TL
Haber Teknolojileri Yazılım: 23,4 milyar TL
Haber Teknolojileri Hizmet: 12,2 milyar TL
 
Muhabere Teknolojileri:
Muhabere Teknolojileri sektörü 2019 yılında 96,6 milyar TL büyüklüğe sahip oldu. Alt kategorilerin dağılımı ise şöyle oldu:
 
Muhabere Teknolojileri Donanım: 29,9 milyar TL
Muhabere Teknolojileri Elektronik Haberleşme: 66,6 milyar TL
 
Eser ve Hizmetlerin Menşei:
Haber Teknolojileri kolunda üretilen hizmetlerin yüzde 81’i ile üretilen yazılımların yüzde 69’u yerli menşeili olurken, malumat teknolojileri donanımlarının yüzde 83’ü ile muhabere teknoloji donanımlarının yüzde 84’ü ithal menşeili oldu.
 
İstihdam
2019 yılında bölümün yekun istihdamı 143 bin kimseye çıktı. Yekun istihdamda yüzde 4’lük bir artış kaydedildi.  Dalın yekun istihdamının yüzde 77’si Malumat Teknolojileri kategorisinde bulunuyor.
 
Teknokentler
Teknokentlerde büyüme sürdü, 2019 yılında teknokentlerde yaratılan ciro bir evvelki yıla nazaran yüzde 43 orantısında artarak 22,9 milyar TL’ye ulaştı. 2019 yılında yekun bölüm hacminin yüzde 14’ü teknokentlerde yaratıldı.
 
İhracat
Kesimin ihracat performansı TL bazında yüzde 27’lik büyüme ile 6,5 milyar TL olarak gerçekleşirken, 2019 yılında ABD Doları bazında bir evvelki yıla kıyasla yüzde 8’lik artışla yekun 1,1 milyar dolar seviyesinde ihracat gerçekleşti. Yekun ihracatın yüzde 75’i Avrupa Birliği devletlerine yapıldı. İhracat performansını artırılması için teknoloji firmalarının kurumsal kapasitelerinin artırılmasına ek olarak pazar çeşitliliği faaliyetlerinin de desteklenmesi gerekiyor.

Önümüzdeki beş yılda en ziyade tesire sahip olacak dallar
TÜBİSAD’ın “Bilgi ve Muhabere Teknoloji Dalı 2019 Yılı Pazar Verileri” Raporu’nda BİT şirketlerinin beklenti ve öngörülerine de mahal verildi. Rapora nazaran, şirket temsilcileri önümüzdeki beş yılda kesimin üzerinde tesirli olacak teknolojik meydanları şöyle sıraladı:
Bulut Teknolojisi, Yapay Zeka, Dijital Dönüşüm, Analitik/Büyük Data, Siber Güvenlik, Eski Sistemlerin Modernizasyonu, Blockchain, Gelişen Teknolojiler (3D yazıcılar, sanal gerçeklik, vs).  
 
Raporun tamamı için: http://www.tubisad.org.tr/tr/guncel/detay/Turkiye-bilgi-ve-iletisim-teknolojileri-sektorunun-buyuklugu-150-milyar-lirayi-asti/58/2671/0

Kaynak: Chip

{admin}

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir