Yeni Ekonomi ve Teknoloji Değişimi 2019
Genel 16 0

Yeni Ekonomi ve Teknoloji Değişimi

Yeni Ekonomi ve Değişim

Teknoloji ve teknoloji yönetiminin öneminin belirginleşmesi, pazara hakim olmak isteyen şirketlerin öncelikle teknolojiye hakim olmaları zorunluluğunu ön plana çıkarmıştır.

Teknoloji baş döndürücü bir hızla yenilenmektedir. Bu yeniliklere sağduyuyla yaklaşanlar   gelecekte  rekabette  üstünlüğü  ellerinde  tutacaklardır.   Çünkü;  dijital ekonomide rekabet sadece rakiplerden değil, her yerden gelebilir. Hatta en büyük rakip, daha önce adı bile duyulmayan ya da şu  anda henüz kurulmamış bir şirket olabilir. Amerika’nın en büyük beşinci kitap satıcısı “Amazon.com”, bir garajda kuruldu. Üç ortak işe, internet üzerinden web sitesi açarak başladılar. Üstelik üç ortağın o dönemde küçük bir kitapçı dükkanı bile yoktu, internet üzerinden gelen siparişleri yan taraftaki kitapçıdan temin edip, müşterilerine gönderiyorlardı. Şimdi ise dünya çapında adından söz edilen bir şirketin sahibi durumunda oldukları ve internet üzerinden pazarladıkları kitapların,      Amerika’da   satılan kitapların  %20’sini  oluşturduğu   söylenmektedir. Amazon.com’un 1996  ile 1997  yılı ortasına kadar olan dönemde satışı ise %3066 oranında  artmıştır.  Amazon.com’un  öyküsü  bilgi  teknolojilerinin  hızlı  gelişiminin, klasik   organizasyonların   yapısını   hızla   değiştirdiğinin   en   güzel   örneğidir. Günümüzde  rekabet  anlayışı  artık  ürünler  arasında  değil,  iş  modelleri   arasında yaşanmaktadır (Seçkin, 1999:104).

Dijitalleşme sürecinde dünya finans sektörü de ilk etkilenen alanlardan birisi olmuştur. Bankalar bu süreçte şubelerinden başlamışlar ve daha sonra temel bankacılık işlemlerinin şube dışından  da yapılabilmesini sağlayan ATM makinelerini kullanıma sunmuşlardır.  Bankamatikler  çok  kısa  bir  zaman  zarfında  toplum  (müşteriler) tarafından  benimsenmiş ve bu durum teknolojinin daha da geliştirilmesi yönündeki çabaları teşvik etmiştir. Bugün itibariyle banka mudileri para çekme, havale yapma ve borsada işlem gören hisse senetleri  alımı  ve satımı dahil pek çok bankacılık işlemi gerçekleştirebilmektedir. Yeni teknolojilerin sağladığı maliyet avantajı, kolaylık ve artan müşteri tatmini, gelecekte de bu sistemlerin geliştirileceğini ve kullanılmaya devam edileceğini göstermektedir.

Dünyadaki  telekomünikasyon  sektörünün  son  yıllarda  karşı  karşıya  kaldığı şiddetli   rekabet   ortamı,  pek  çok  iletişim  teknolojisinin  ortaya  çıkmasına  ve mevcutların   geliştirilmesine  sebep  olmuş,  tüm  bunların  sonucu  olarak  hizmet bedelleri radikal biçimde  düşüş  göstermiştir. Azalan maliyetler teknoloji kullanımını yaygınlaştırmış ve internet ağının telefonun ulaştığı her yere ulaşmasını sağlamıştır. Hatta bir adım daha ileri gidilerek mobil telefon iletişimindeki gelişmeler, birinci, ikinci, üçüncü ve yakın gelecekte kullanıma sunulacak olan dördüncü nesil mobil iletişim ve uydu teknolojileri, fiziki olarak kablolu telefonun erişemeyeceği bölgelere dahi Internet getirmiştir. Tüm bunların neticesinin doğal bir sonucu olarak internet kullanımı ve kullanıcı sayısı son yıllarda büyük bir tırmanışa geçmiştir. Pek çok kişi ve kuruluş gibi finans kuruluşları da maliyetleri azaltmak ve geliri arttırmak, daha iyi müşteri tatminini sağlamak, müşteriler ile olan etkileşimini arttırmak ve geleneksel iletişim kanallarına güçlü bir alternatif olarak öne çıkan internet kanalını hem pazarlama hem de iletişim aracı olarak kullanmak için büyük bir yarış içine girmişlerdir.

 

{admin}

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir